دومین همایش ملی مکتب فلسفی اصفهان

×

هشدار

Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.profile.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.profile.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.themecolor.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.themecolor.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.utilities.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.utilities.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.scripts.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.scripts.js

هدف کلی:

زنده نگاه داشتن تفکر فلسفی و گسترش معارف عقلی و ژرفا بخشیدن به مباحث فلسفی- کلامی و گشایش افق های نوین با تکیه بر میراث ارزشمند آموزه های تشیع به ویژه آثار مکتب فلسفی اصفهان.

اهداف اصلي:

1) ترسيم جايگاه و موقعيت مكتب فلسفي اصفهان و نقش آن در شكل گيري تمدن اسلامي و روز آمد نمودن و گفتمان سازي پيرامون آن؛

2) نظریه‌پردازی و تولید اندیشه‌های جدید و کارآمد در حوزه‌های فلسفه، منطق، فلسفه های مضاف(اخلاق، علم، دین و ...) کلام و عرفان اسلامی؛

3) کوشش برای نشر و اشاعه فرهنگ فکر و اندیشه فلسفی و منطقی در جامعه در سطوح مختلف(جوان، عموم مردم).

 

اهداف فرعي:

1) بسترسازی و نقش آفرینی برای تقویت و گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌های فلسفه، کلام و عرفان؛

2) مطالعه و پژوهش تطبیقی میان فلسفه، کلام و عرفان با سایر نظام‌های فلسفي، کلامی و عرفانی؛

3) پاسداشت مفاخر و بزرگان حکمت و فلسفه اصفهان؛

4) انتشارآثار و مآثر برگزیده و ممتاز، بویژه ازطریق احیاءالتراث، ترجمه، تدوین دانشنامه ها و دائرة المعارف های فلسفی به زبانهای مختلف و متناسب با نیازهای علمی دنیا در حوزه هاي فلسفه، كلام و عرفان؛

5) بررسی انتقادی مکاتب فلسفی غربی.

آخرین اخبار

اعلام برنامه سخنرانی ها

اعلام برنامه سخنرانی ها

برنامه سخنرانی ها :                  

...

ادامه مطلب

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به همایش

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به همایش

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به

...

ادامه مطلب

انتشار اپلیکیشن مکتب فلسفی اصفهان

انتشار اپلیکیشن مکتب فلسفی اصفهان

اپلیکیشن اندرویدی مکتب فلسفی اصفهان راه اندازی و برای دانلود بر روی سایت قرار گرفت

...

ادامه مطلب