دومین همایش ملی مکتب فلسفی اصفهان

1- زمینه بستر و پیشینه مکتب فلسفی اصفهان
   1-1 پیشینه فلسفی اصفهان و حکمای آن قبل از صفویه
   2-1 زمینه های تاریخی فرهنگی و اجتماعی شکل گیری مکتب فلسفی اصفهان
   3-1 رابطه حکومت های شیعی و جریانهای فلسفی

2- ابعاد و اوصاف مکتب فلسفی اصفهان و نسبت آن با سایر معارف اسلامی
   1-2 اوصاف و ویژگی های مکتب فلسفی اصفهان
   2-2 تنوع جریان های فلسفی در حوزه اصفهان
   3-2 جریان ، تداوم و تاثیر حکمت مشاء در مکتب اصفهان
   4-2 حکمت اشراقی و سنت عرفانی در حوزه اصفهان
   5-2 جریان های کلامی و تاثیر آن در مکتب اصفهان
   6-2 تاثیر مکتب نو افلاطونی بر اندیشه حکمای اصفهان
   7-2 نسبت میان فقه و حکمت در مکتب فلسفی اصفهان
   8-2 چالش میان حکیمان اصفهان با اخباریان
   9-2 حکمت عملی و رویه سلوکی فیلسوفان حوزه اصفهان
   10-2 نقش و جایگاه ادبیات فارسی در مکتب اصفهان
   11-2 نسبت میان هنر و فلسفه در حوزه فلسفی اصفهان

3- شخصیت ها اندیشه ها و مباحث مهم مکتب فلسفی اصفهان
   1-3 طبقات فیلسوفان اصفهان از میرداماد تا عصر حاضر
   2-3 چالش حکمت تنزیهی و حکمت متعالیه
   3-3 آرای فلسفی مدرسه خوانساریها
   4-3 چالش میان حکیم خوانساری با محقق سبزواری
   5-3 انتقادات و اعتراضات حکمای اصفهان بر حکمت متعالیه
   6-3 تبیین آرا و دیدگاههای فلسفی ملا اسماعیل خاتون آبادی
   7-3 فیلسوفان شارح اصول کافی در حوزه اصفهان
   8-3 شیوه تفسیر قرآن در مکتب اصفهان
   9-3 نسبت میان عقل و دین در مکتب اصفهان
   10-3 تلقی فیلسوفان اصفهان از وحدت وجود
   11-3 آرای فلسفی حکیمان مدرسه تبریزی
   12-3 بررسی دیدگاههای فلسفی فاضل اصفهانی (هندی)
   13-3 تحلیل و بررسی دیدگاه مجلسی دوم درباره حکمت شیعی
   14-3 جایگاه حکمت و عرفان در آرای مجلس اول
   15-3 تحلیل دیدگاه ملا اسماعیل خواجوئی درباره معاد جسمانی

4- پیامدها ، آثار و دستاوردهای مکتب فلسفی اصفهان
   1-4 تاثیر حکمای اصفهان در شکل گیری تمدن ایران اسلامی
   2-4 مکتب فلسفی اصفهان و تداوم عقلانیت فلسفی شیعی در جهان
   3-4 چگونگی امکان گفتگو میان حکمت اسلامی و جهان معاصر
   4-4 نقد و بررسی دیدگاه هانری کربن درباره حکمت شیعی مکتب اصفهان
   5-4 پاسخ مکتب فلسفی اصفهان به جریانهای ضد فلسفی عصر حاضر در ایران

 5- قابليت هاي حوزه ي فلسفي اصفهان در مواجه با جهان معاصر
   1-5 انديشه ها و مكاتب فلسفي معاصر
   2-5 مباحث فلسفه دين
   3-5 مباحث زيبايي شناسي
   4-5 مباحث فلسفه هنر
   5-5 مسائل جديد كلامي
   6-5 فلسفه حكومت و سياست
   7-5 فلسفه حقوق
   8-5 مباحث مربوط به فرهنگ و تمدن
   9-5 مسائل زيست محيطي
   10-5 مباحث فلسفه اخلاق

1

آخرین اخبار

اعلام برنامه سخنرانی ها

اعلام برنامه سخنرانی ها

برنامه سخنرانی ها :                  

...

ادامه مطلب

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به همایش

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به همایش

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به

...

ادامه مطلب

انتشار اپلیکیشن مکتب فلسفی اصفهان

انتشار اپلیکیشن مکتب فلسفی اصفهان

اپلیکیشن اندرویدی مکتب فلسفی اصفهان راه اندازی و برای دانلود بر روی سایت قرار گرفت

...

ادامه مطلب