دومین همایش ملی مکتب فلسفی اصفهان

×

هشدار

Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.profile.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.profile.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.themecolor.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.themecolor.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.utilities.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.utilities.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js
Copy failed: /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.scripts.js to /datas/iswisdomhouse/public_html/iswh/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.scripts.js

راهنماي تدوين مقاله و شرايط پذيرش آن

دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان

 

دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان، تازه‌هاي پژوهشي صاحب‌نظران را منتشر مي‌كند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گيرد. بنابراين مقالات ارسالي بايد داراي شرايط زير باشد.

 

الف- شرايط علمي

1- مقاله بايد داراي اصالت و نوآوري(Original Research) تحليلي و نتيجه كاوشهاي نويسنده يا نويسندگان باشد.

2- در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت شود و از منابع معتبر و اصيل نيز استفاده گردد.

 

ب- شرايط نگارش

1- مقاله بايد از جهت نگارش ساختاري محكم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت شود.

2- عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا باشد.

3- نام نويسنده يا نويسندگان همراه با درجه علمي، نشاني محل كار، آدرس پست الکترونیک و شماره تماس نوشته شود.

4- چكيده فارسي حد اكثر پانزده سطر (150 تا 200 كلمه) باشد.

5- كليد واژه فارسي حداكثر شش كلمه باشد.

6- مقاله بايد داراي مقدمه روشن و دقيق باشد به‌گونه‌ای كه خواننده را براي ورود به مبحث اصلي آماده سازد.

7- بيان پيشينة تحقيق از شرايط مقاله است.

8- در متن اصلي مقاله بايد موضوع به طور روشن تحليل شود.

9- مقاله بايد داراي نتيجه گيري دقيق باشد.

10- ارجاعات متن بايد داخل پرانتز به ترتيب نام نويسنده، سال و صفحه نوشته شود؛ مثال: (دینانی، 1391: 232) .

11- منابع و مآخذ پاياني بايد به ترتيب زير باشد:

الف: كتاب

نام خانوادگي (شهرت)، نام، (سال انتشار)، نام كتاب، نوبت چاپ، نام مترجم يا مصحح، محل نشر: نام ناشر.

ب: نشريه

نام خانوادگي(شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گيومه) نام نشريه، شمارة دوره، صفحات مقاله(از ص تا ص).

ج: مجموعه مقالات

نام خانوادگي، نام، سال انتشار(درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گيومه) نام گرد آورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر،‌شماره صفحات مقاله (از ص تا ص).

د: سايتهاي اينترنتي

نام خانوادگي، نام، (آخرين تاريخ)، عنوان موضوع (درون گيومه)، نام و نشاني اينترنتي به صورت ايتاليك.

ه: لوح فشرده:

نام خانوادگي، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.

 

12- مقاله بايد حداكثر 25 صفحه باشد و هر صفحه در 23 سطر تنظيم شود.

13- مقاله بايد تحت برنامه word xp با قلم Lotus فونت 13، با ثبت نام در سامانه همایش ارسال شود.

14- اسامي خاص و اصطلاحات لاتين و تركيبات خارجي، بلافاصله پس از فارسي آن، درون پرانتز، در متن مقاله نوشته شود.

15- مقالات مستخرج از پايان نامه بايد تاييد استاد راهنما را همراه داشته باشد.

16- مقاله نبايد در هيچ مجله يا همايشي ارائه شده باشد.

17- دبیرخانه در پذيرفتن يا نپذيرفتن مقاله، همچنين ويراستاري آن آزاد است.

آخرین اخبار

اعلام برنامه سخنرانی ها

اعلام برنامه سخنرانی ها

برنامه سخنرانی ها :                  

...

ادامه مطلب

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به همایش

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به همایش

اعلام برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دانلود کارت دعوت نامه به

...

ادامه مطلب

انتشار اپلیکیشن مکتب فلسفی اصفهان

انتشار اپلیکیشن مکتب فلسفی اصفهان

اپلیکیشن اندرویدی مکتب فلسفی اصفهان راه اندازی و برای دانلود بر روی سایت قرار گرفت

...

ادامه مطلب